bip 150

Jak uzyskać pomoc

Dokumenty do pobrania

Dla obywateli Ukrainy: 
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego  docpdf

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach: 
Wniosek o pomoc  docpdf
Oświadczenie o dochodach  docpdf
Oświadczenie o stanie majątkowym  docpdf
Oświadczenie  docpdf
Oświadczenie o statusie osoby bezrobotnej  docpdf
Oświadczenie o gospodarstwie rolnym  docpdf
Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu z pomocy  docpdf
 Wniosek o wydanie zaświadczenia o niekorzystaniu z pomocy  docpdf
 Wniosek o wydanie opinii psychologicznej  docpdf
Podanie o wydanie zaświadczenia DWR  docpdf

 

 

Świetlica Środowiskowa w Kętach im. hm. Bronisławy Zbylut: 
Wniosek o przyjęcie dziecka  docpdf
Karta zgłoszenia dziecka  docpdf

 

 

Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Kętach: 
Karta zgłoszenia  docpdf

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.