bip 150

Koszt usług opiekuńczych

JAKI JEST KOSZT USŁUG OPIEKUŃCZYCH?

 

  1. Usługi opiekuńcze są świadczeniem odpłatnym.
  2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie Uchwały nr XLVII/421/2018 Rady Miejskiej w Ketach z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze:

 

Osoba samotna:

Dochód w złOdpłatność za godzinę usług
Poniżej 776 Nieodpłatnie
776  – 1.164,00 Nieodpłatnie
1.164,08 – 1.319,20 1,50 zł
1.319,28 – 1.474,40 3,00 zł
1.474,48 – 1.940,00 6,00 zł
1.940,08 – 2.560,80 9,00 zł
2.560,88 – 3.492,00 12,00 zł
3.492,08 – 4.268,00 15,00 zł
4.268,08 – 5.044,00 21,00 zł
Powyżej 5.044,00 30,00 zł
 

Osoba w rodzinie:

Dochód w zł na osobę w rodzinieOdpłatność za godzinę usług
Poniżej 600,00 Nieodpłatnie
600,00 – 900,00 1,50 zł
900,06 – 1.020,00 3,00 zł
1.020,06 – 1.140,00 6,00 zł
1.140,06 – 1.500,00 9,00 zł
1.500,06 – 1.980,00 12,00 zł
1.980,06 – 2.700,00 15,00 zł
2.700,06 – 3.300,00 21,00 zł
3.300,06 – 3.900,00 25,50 zł
Powyżej 3.900,00 30,00 zł

 

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.