bip 150

Europejski Tydzień Solidarności Międzypokoleniowej w Dziennym Domu "Senior-Wigor" w Kętach

 Plakat promujący wydarzenie

„Działajmy razem łącząc pokolenia” – pod takim hasłem rozpoczynamy promocje tygodniowych działań integracyjnych w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Kętach, które będą się odbywały w okresie od 22 kwietnia do 29 kwietnia 2024 roku. Głównym celem obchodów Europejskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej jest propagowanie dialogu i jedności między różnymi grupami wiekowymi.

Program „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2024

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W związku z informacją, że Gmina Kęty pozyskała środki finansowe na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach w dniach od 29.01.2024 r. do dnia 09.02.2024 r. prowadził będzie nabór wniosków dla osób zainteresowanych udziałem w Programie.

 flaga i godlo

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 - nabór wniosków

W związku z informacją, że Gmina Kęty pozyskała środki finansowe na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnoprawnością” – edycja 2024 GOPS w Kętach rozpoczyna nabór wniosków od dnia 3.01.2024 r. do dnia 25.01.2024 r.

asystent osobisty

Projekt socjalny „Rodzinne Piernikowanie – edycja 2.0”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Wspierania Rodziny podjął kolejne działanie skierowane do rodzin z dziećmi z terenu Gminy Kęty. W dniu 15.12.2023 r. zrealizowano drugą edycję projektu socjalnego pod nazwą „Rodzinne Piernikowanie”, którego celem było wskazanie rodzicom właściwych form spędzania wolnego czasu z dziećmi, szeroko pojęta edukacja w zakresie opiekuńczo – wychowawczym, integracja rodziców z dziećmi oraz integracja rodzin objętych wsparciem GOPS w Kętach z pracownikami Ośrodka. potkanie odbyło się w godzinach popołudniowych w Świetlicy Środowiskowej, a warsztaty pieczenia i dekorowania pierników poprowadziły animatorki z firmy „Czary Mary”.

20231215 171645

Życzenia Świąteczne

I rzekł do nich anioł: "Nie bójcie się. Oto zwiastuję Wam radośc wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się Wam zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan." Dzieci ze Świetlicy Środowiskowej, Seniorzy z Senior Wigor, Dyrekcja i Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach.

zyczenia

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.