Wielkość czcionki
Kontrast
              

  

bip 150

Ogloszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Kęty" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

info zieolne

 

22 czerwca 2023 r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Najistotniejszą zmianą, jaka ma miejsce w związku z nowelizacją przepisów jest zastąpienie zwrotu „przemoc w rodzinie” na „przemoc domowa”. Intencją ustawodawcy jest bowiem chęć uniknięcia stygmatyzacji rodzin, wskazując, że nie tylko w środowisku rodzinnym dochodzi do aktów przemocy.

Wykrzyknik na czerwonym tle

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach informuje, że w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, pomoc w formie gorącego posiłku dla dzieci w placówkach oświatowych będzie kontynuowana. W związku z tym, osoby zainteresowane tą formą pomocy, prosimy o niezwłoczne składanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją.

info zieolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach bierze udział w projekcie „Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej”. Od października 2022 roku, dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Superwizji Pracy Socjalnej uczestniczymy w projekcie Wsparcie rozwoju pracowników polskiego systemu pomocy społecznej.

grafika przedstawia osobę trzymająca w ręce tulipany oraz logo unicef oraz logo ptsps

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach z siedzibą ul. Żwirki i Wigury 8, 32-650 Kęty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Kęty" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

info zieolne

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach pod nazwą "Aktywna integracja w Gminie Kęty" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

info zieolne

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.