Dyżur telefoniczny GOPS w Kętach

Drukuj

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło platformę przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej znajdującymi się na terenie danego województwa:

 https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych

W związku z powyższym dyżur w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętach pod wskazanym na platformie numerem telefonu: 515-178-010, będzie pełniony każdego dnia w godzinach 7.30 – 19.00, w celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.