Wielkość czcionki
Kontrast
              

  

bip 150

Konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie bezdomności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs pn. „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” na rok 2021.

Program ma na celu wsparcie osób w kryzysie bezdomności, przeciwdziałanie temu zjawisku oraz aktywizację społeczną osób pozostających bez stałego miejsca zamieszkania.

W ramach prowadzonego naboru ofert, aplikować o środki można z poszczególnych modułów:

  • Moduł I: Profilaktyka – Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.
  • Moduł II: Wsparcie osób w kryzysie bezdomności – Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.
  • Moduł III: Infrastruktura – Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.
  • Moduł IV: Innowacyjność – Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

W otwartym konkursie ofert udział mogą wziąć zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3. pkt 1 i 3 ustawy o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółdzielnie socjalne, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

Kwota dotacji, o którą można się ubiegać w ramach konkursu, to 50 tys. do 300 tys. złotych.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do dnia 5 lutego 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 marca br.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/55-mln-zl-na-wsparcie-osob-w-kryzysie-bezdomnosci-w-2021-r-do-5-lutego-trwa-nabor-ofert-konkursowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach zaprasza wszystkie organizację pozarządowe zainteresowane konkursem do współpracy i oferuje czynną pomoc, zarówno podczas przygotowywania wniosku, jak i w czasie jego realizacji.

Konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie bezdomności

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.