Wielkość czcionki
Kontrast
              

  

bip 150

Gmina Kęty z dotacją na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Grafika przedstawia logo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach oraz symbolicznie osobę niepełnosprawną wspieraną przez osobę pełnosprawną

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach kolejny rok z rzędu pozyskał środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego. Tym razem dotacja opiewa na kwotę 360 644,00 zł.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach kolejny rok z rzędu pozyskał środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego. Tym razem dotacja opiewa na kwotę 360 644,00 zł.

- 16 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z naszej gminy, w tym dwoje dzieci będzie mogło skorzystać z tej formy pomocy. Program ruszy od maja bieżącego roku – mówi dyrektor GOPS w Kętach Monika Kaczmarczyk.

Program ma na celu:
1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością;
2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych;
5. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów, ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.;
2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
- Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin (zegarowych) miesięcznie.
- Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z GOPS w Kętach, nr tel.: 33 845 28 70

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.