Wielkość czcionki
Kontrast
              

  

bip 150

"Aktywni Pozytywni" w kęckiej "Trzynastce"

zdjęcie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach rozpoczął realizację projektu socjalnego pn. „Aktywni Pozytywni”, skierowanego bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów.

Projekt ma na celu organizację grup wsparcia na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów mieszkających na terenie Gminy Kęty. W ramach działań prowadzone są dwie grupy wsparcia: jedna dla osób niepełnosprawnych, a druga dla ich opiekunów. Zajęcia organizowane są w małych grupach i w pełni dostosowane do potrzeb ich odbiorców. W ramach prowadzonych działań osoby zainteresowane mogą uzyskać wsparcie psychologa, terapeuty zajęciowego oraz oligofrenopedagoga. Kadra specjalistów dobrana została tak, aby w pełni zaspokoić potrzeby zarówno osób z niepełnosprawnościami, jak i ich opiekunów.

- W ramach organizacji zajęć oraz wsparcia specjalistycznego osoby biorące udział w projekcie nabędą nowe kompetencje, zaangażują się społecznie, nawiążą nowe znajomości, a realizowane zadania i nowe pomysły będą mogły zaadaptować również w domu i najbliższym otoczeniu. Poprawi to ich funkcjonowanie w środowisku domowym i lokalnym.

Równocześnie z zajęciami opracowanymi dla osób niepełnosprawnych, zawiązana została grupa wsparcia dla ich opiekunów. Spotkania prowadzone są przez psychologa i mają na celu wymianę doświadczeń wśród jej uczestników oraz wzajemne wsparcie i motywowanie się do działania – informuje Monika Kaczmarczyk, dyrektor GOPS w Kętach.

Zajęcia prowadzone w ramach projektu odbywają się w Miejscu Aktywności Mieszkańców w kamienicy Rynek 13 w Kętach w każdy poniedziałek i środę. Projekt realizowany jest w ramach udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kętach dotacji z budżetu państwa. Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą się kontaktować z Klubem Integracji Społecznej w Kętach (działającym w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach) pod nr telefonu (33) 845-25-51 lub 513-877-787.

Zdjęcia w galerii przedstawiają uczestników projektu w trakcie zajęć.

  • g18200d
  • o89694d
  • o89695d
  • o89696d
  • o89698d
  • o89699d

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2018 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.