bip 150

Dyżury radnych Miejskiej Rady Seniorów III kadencji

Radni Miejskiej Rady Seniorów w Kętach informują, że począwszy od środy 1 lutego 2023 roku, w każdą pierwszą środę miesiąca, wznowione zostają spotkania radnych Miejskiej Rady Seniorów z mieszkańcami gminy Kęty. Zapraszamy seniorów, którzy chcą porozmawiać o sprawach ich dotyczących do czynnego udziału w dyżurach. Równocześnie zachęcamy do zgłaszania inicjatyw i potrzeb związanych z organizacją życia seniorów w mieście, a także oczekiwań dotyczących działań Rady Seniorów.

Dyżury odbywać się będą w Miejscu Aktywności Mieszkańców, w kamienicy Rynek 13 w sali św. Jana Kantego, w godz. od 11:00 do 12:00.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.