bip 150

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

https://bip.malopolska.pl/gopswketach,a,2264469,dyrektor-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-ketach-oglasza-nabor-kandydatow-na-opiekunow-prawnych-.html

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.