bip 150

Świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostarczenie transportem Wykonawcy zestawu obiadowego dwudaniowego wraz z kompotem dla użytkowników Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Kętach w 2024 roku

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostarczenie transportem Wykonawcy zestawu obiadowego dwudaniowego wraz z kompotem dla użytkowników Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Kętach w 2024 roku

https://bip.malopolska.pl/gopswketach,a,2374675,dyrektor-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-ketach-zaprasza-do-skladania-ofert-na-swiadczenie-uslu.html

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.