bip 150

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Usługi sąsiedzkie w Gminie Kęty”

https://bip.malopolska.pl/gopswketach,a,2472028,dyrektor-gminnego-osrodka-pomocy-spolecznej-w-ketach-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zad.html

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.