bip 150

Projekty - Czas aktywności szansą na zmiany

 

 

 

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

„Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie gminy Kęty, Oświęcim, Osiek i Polanka Wielka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania przewidziane do realizacji wpisują się w założenia Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Projekt zapoczątkowany został w 2008 roku i pierwsza jego faza zakończona została sukcesem (informację na jego temat można znaleźć w miesięczniku „Kęczanin” z listopada 2008r). Projekt realizowany jest w partnerstwie czterech gmin (Kęty, Oświęcim, Osiek, Polanka Wielka), gdzie rolę lidera objął GOPS w Kętach.

 

16 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt systemowy „Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gminy Kęty”.

Celem tej mini konferencji, było zarówno podzielenie się odniesionymi sukcesami: 27 spośród 40 beneficjentów podjęło pracę zawodową, przepracowano łącznie 1110 godzin terapii oraz realizowano 471 godzin warsztatów grupowych – arteterapii, treningów komunikacji itd. Jednak przede wszystkim, była to okazja do podziękowania naszym uczestnikom, za ich ciężką pracę przez ostatnie dwa lata.

Mamy nadzieję, że to spotkanie było dla Państwa miłą niespodzianką, a wypracowane sukcesy, staną się przepustką do jeszcze większych osiągnięć w przyszłości.

Historia projektów systemowych na terenie Gminy Kęty sięga roku 2008, kiedy to w partnerstwie z Polanką Wielką, Gminą Oświęcim i Osiekiem, uruchomiono pierwsze działania tego typu. Dziś po upływie siedmiu lat ciężkiej, ale jakże pasjonującej pracy, wartość całego projektu wyniosła 2.734.778,14 złotych, a liczba beneficjentów, którzy skorzystali z tej formy wsparcia osiągnęła liczbę 289.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim naszym uczestnikom, specjalistom oraz współpracownikom, za okazane wsparcie i zaangażowanie. Życzymy kolejnych sukcesów i zapraszamy do odwiedzin.

 

„Czas aktywności szansą na zmiany. Projekt realizowany na terenie Gminy Kęty.”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

fa fa-book

Wiadomości archiwalne

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.