bip 150

Projekty - Zakupy bez barier

Zakupy bez barier

 fe  malopolska  rops  ue

„Zakupy bez barier” – projekt realizowany przez GOPS w Kętach

 

Gmina Kęty, otrzymała we wrześniu 2017 roku grant w wysokości 45 950 zł w ramach Projektu grantowego: „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Grant realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach, a dokładnie przez Klub Integracji Społecznej, działający w strukturach GOPS w Kętach. Projekt zakłada wdrożenie innowacji społecznej, która podniesienie jakość życia osób niepełnosprawnych oraz zależnych na terenie Gminy Kęty.


Główne założenia programu:


Z uwagi na kierunek rozwoju lokalnego rynku sprzedaży (odchodzenia od małych sklepików na rzecz placówek wielkopowierzchniowych), zauważyć można powstawanie nowych utrudnień w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych.


W super i hipermarketach, nastawionych na sprzedaż samoobsługową, osoby niepełnosprawne mają trudności w sprawnym poruszaniu się między regałami. Nie dosięgają do wysokich półek, nie są w stanie przeczytać składu produktu, a wielokrotnie również znaleźć go wśród dostępnego asortymentu. Skutkuje to ich wycofywaniem się z życia społecznego, niechęcią do wychodzenia z domu, a zdarza się również, że napiętnowaniem, gdy proszą o pomoc obce osoby. Osoba niepełnosprawna chcąc zrobić zakupy, zmuszona jest zaangażować w to dodatkowe osoby ze swojego otoczenia, co jest dla niej kolejnym utrudnieniem.  

Dlatego kierując się zasadą podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych, przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego nakładu funduszy oraz zaangażowaniu lokalnych sprzedawców, powstał pomysł wdrożenia innowacji społecznej pn. "Zakupy bez barier".  

Zamysł projektu jest oddolną inicjatywą osoby niepełnosprawnej (niewidomej), która we współpracy z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach, pomogła doprecyzować i zdefiniować istniejącą lukę na miejscowym rynku usług.


Nowe narzędzie do podnoszenia samodzielności osób niepełnosprawnych.


Projekt skierowany jest do grupy 10 osób niepełnosprawnych, zależnych z terenu Gminy Kęty wymagających wsparcia asystenckiego w życiu codziennym. Innowacja obejmuje wykorzystanie nowego narzędzia w podnoszeniu samodzielności osób niepełnosprawnych – ich wzmocnienia przy realizowaniu codziennych potrzeb.


Program "Zakupy bez barier" przewiduje szkolenie personelu placówki handlowej,
w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i zakłada zamontowanie w jednym, stałym punkcie w każdym ze sklepów dzwonka, pod którym przeszkolony sprzedawca będzie służył wsparciem dla osoby nim zainteresowanej.


Idea „dzwonka”.


Na dźwięk dzwonka w miejscu, gdzie się on znajduje, podejdzie przeszkolony pracownik sklepu, który pomoże niepełnosprawnemu klientowi zrealizować zakupy – pokaże osobom niewidomym, gdzie znajduje się dany produkt, sprawdzi jego skład, gramaturę, datę ważności, a osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim lub mającym ograniczenia układu ruchowego pomoże po niego sięgnąć. Placówki, które wezmą udział ww. szkoleniu, a następnie wdrożą u siebie ten program (zamontują dzwonek), otrzymają miano (certyfikat) "Sklepu przyjaznego osobom niepełnosprawnym" - z możliwością zawieszenia stosowanego oznaczenia (certyfikatu) na drzwiach.

Miejsce realizacji.


Współpraca nawiązana została z trzema punktami handlowymi z terenu Gminy Kęty, które należą do Pana Janusza Ochmanka i ulokowane są na os. 700-lecia, os. Nad Sołą oraz
os. Sikorskiego.

  
Uczestnicy projektu, poprzez cotygodniowe spotkania (dwie grupy po 5 osób), pomagają we współpracy z Fundacją Kukuryku, w opracowaniu modelu szkoleniowego oraz specyfikacji dzwonka - jego lokalizacji, oznaczenia oraz wysokości zawieszenia na ścinane sklepu, aby mogły z niego korzystać zarówno osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, jak
i niewidome. Projekt daje możliwość upowszechnienia innowacji bez generowania dużych kosztów, nie wymaga też dodatkowych regulacji prawnych.


Wsparcie.
 
Projekt „Małopolski Inkubator Innowacji Społecznych” realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie powstał z myślą o wykorzystaniu innowacyjnych, a co ważniejsze oddolnych rozwiązań mających poprawić i zwiększyć skuteczność usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych – szczególnie tych świadczonych na poziomie lokalnych społeczności. Projekt wdrażany w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

  • 20171026_123942
  • IMG_0897
  • IMG_1421
  • IMG_1428
  • IMG_1443
  • IMG_3509

pdfINFORMATOR

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.