bip 150

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty w Dziale świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętach

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko urzędnicze zatrudniona zostanie:

Pani Żaneta Żmuda zamieszkała w Nowej Wsi.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Żaneta Żmuda w najwyższym stopniu spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. W postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęła najlepsze wyniki ze wszystkich poddawanych ocenie kryteriów (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, przygotowanie merytoryczne, predyspozycje i umiejętności).

https://bip.malopolska.pl/gopswketach,a,2347430,informacja-o-wyniku-naboru-na-wolne-stanowisko-urzednicze-specjalisty-w-dziale-swiadczen-gminnego-os.html

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.