bip 150

Program asystent rodziny 2021

Umowa nr 45/AR/FP/2021 z dnia 16.12.2021 r.  na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

grafikaZadanie finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zatrudnionych przez beneficjenta na dzień ogłoszenia  „Programu Asystent Rodziny na rok 2021”, tj. 22 października 2021 roku.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art.8  ust.2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Wartość dofinansowania wynosi: 4 000,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi: 9 861,69 zł

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.