bip 150

Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej

Umowa nr 237/OPS/2024 z dnia 21.02.2024 r. na - Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.
flaga i godło PolskiZadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85219 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Celem dotacji jest zapewnienie obsługi realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Wartość dofinansowania wynosi:   267 400,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi: 3 532 865,00 zł

Data podpisania umowy: 21.02.2024 r.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.