bip 150

Asystent rodziny na rok 2022

Umowa nr 41/AR/FP/2022 z dnia 22.12.2022 r. na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

flaga i godło Polski

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych z Funduszu Pracy.

Celem przyznania środków jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

Dodatek do wynagrodzenia przysługuje asystentowi rodziny, zatrudnionemu w gminie na dzień ogłoszenia „Programu asystent rodziny na rok 2022” (podstawą zatrudnienia może być zarówno umowa o pracę, jak i umowa – zlecenie), proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Wartość dofinansowania wynosi:  7 500,00 zł

Całkowity koszt zadania wynosi: 21 820,01 zł

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.