bip 150

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024 - nabór wniosków

flaga godlo

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.Zadanie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W związku z informacją, że Gmina Kęty pozyskała środki finansowe na realizację Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnoprawnością” – edycja 2024 GOPS w Kętach rozpoczyna nabór wniosków od dnia 3.01.2024 r. do dnia 25.01.2024 r.

Dodatkowy nabór będzie uzależniony od pozostałych miejsc i środków finansowych.

Program adresowany jest do:

1) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo,
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo,
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) oraz

2) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, a także dostępności usług asystencji osobistej na terenie gminy, zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi środkami finansowymi.

Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z kompletem dokumentów:
- bezpośrednio do GOPS w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 8, 32-650 Kęty,
- pocztą na adres jw. 
- mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

Osoby do kontaktu:Joanna Stachura, Joanna Bryl-Miłoń oraz Maciej Stachura, tel. (33) 845 25 51, 513 877 787 - GOPS w Kętach, ul. Sobieskiego 41, 32-650 Kęty,

Druki do pobrania:
1) Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (DOCX)
2) Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 (PDF)
3) Załącznik nr 15 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (PDF)
4) Rodo 2024 AOON (PDF)

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

© 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętach. All Rights Reserved.